KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) - KÈM PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT

日本語能力試験(JLPT)対策コース ベトナム語字幕版

Bạn có đang có ý định học tiếng Nhật? “Attain Online Japanese” là một trang web học tiếng Nhật trực tuyến xem nội dung không giới hạn. Với gói thanh toán hàng tháng của chúng tôi, bạn sẽ có thể tự do truy cập vào tất cả nội dung của công ty chúng tôi đã sản xuất cho đến nay. Bao gồm các tài liệu luyện thi JLPT (video bài giảng, tệp sách giáo trình PDF), các tài liệu tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp đến thượng cấp, các bài thi thử, và tài liệu học về phép ứng xử trong kinh doanh của người Nhật. Truy cập tất cả nội dụng chỉ với 14 đô la/tháng. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem trước các video học thử tại trang của mỗi khóa.

Khóa học gói

Đây là tất cả các khóa học nằm trong gói đăng kí của bạn.