KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Đề thi thử N4(3 lần)

日本語能力試験(JLPT)対策 日本語能力試験模擬試験N4(全3回)

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Đề thi thử N4(3 lần)" là các bài kiểm tra thi thử tương đương với mức độ N4 của kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Trong khóa học này sẽ có 3 lần thi thử (tương đương với 3 bài thi). Nội dung khóa học gồm các phần: Đề thi, phiếu khoanh đáp án, file nghe hiểu , phiếu đáp án, phiếu chấm điểm, nội dung toàn bài nghe. Các câu hỏi trong mỗi bài thi thử được xây dựng giống với hình thức các bài thi N4 chính thức. Do đó, người học có thể sử dụng để tự kiểm tra năng lực tiếng Nhật.

Chương Trình Giảng Dạy

 • 01

  準備(Chuẩn bị cho khóa học)

  • まずお読みください。コースの概要と説明(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học)

 • 02

  第1回 N4模擬試験(Kỳ thi thử cấp độ N4-Lần 1)

  • N4-1 問題用紙

  • N4-1 解答用紙

  • N4-1 聴解(ちょうかい)(35分(ふん))

  • N4-1 正解表

  • N4-1 採点表

  • N4-1 聴解スクリプト

 • 03

  第2回 N4模擬試験(Kỳ thi thử cấp độ N4-Lần 2)

  • N4-2 問題用紙

  • N4-2 解答用紙

  • N4-2 聴解(ちょうかい)(35分(ふん))

  • N4-2 正解表

  • N4-2 採点表

  • N4-2 聴解スクリプト

 • 04

  第3回 N4模擬試験(Kỳ thi thử cấp độ N4-Lần 3)

  • N4-3 問題用紙

  • N4-3 解答用紙

  • N4-3 聴解(ちょうかい)(35分(ふん))

  • N4-3 正解表

  • N4-3 採点表

  • N4-3 聴解スクリプト