KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Khóa N5- Luyện tập- Giải thích tổng hợp

日本語能力試験(JLPT)対策 N5 完全解説ドリル

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Khóa N5- Luyện tập- Giải thích tổng hợp" là giáo trình dưới dạng một hệ thống video giải thích các bài tập trình độ N5. Học sinh vừa có thể luyện tập thông qua các bài kiểm tra được thiết lập theo hình thức của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5, có thể học các quy tắc- nguyên lý để trả lời câu hỏi của bài thi. Học các phần của kỳ thi như “Kiến thức ngôn ngữ (Ký tự- Từ vựng), “Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp)- Đọc hiểu”, “Nghe hiểu” toàn bộ bằng video và bằng tờ giấy trả lời câu hỏi. Ngoài video thì còn có đề thi, phần lời của đoạn nghe, đáp án.

Chương Trình Giảng Dạy

  1. まずお読みください。コースの概要と説明。(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học.)

  2. 問題用紙 Đề bài

  3. 正解表 Bảng đáp án

  4. 聴解スクリプト Kịch bản lời thoại phần Nghe hiểu

  1. Về giáo trình

  2. Phần thi- Thời gian trả lời- Điểm của Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5

  1. Bài tập 1

  2. Bài tập 2

  3. Bài tập 3

  4. Bài tập 4

  1. Bài tập 1

  2. Bài tập 2

  3. Bài tập 3

  4. Bài tập 4

  5. Bài tập 5

  6. Bài tập 6

  1. Bài tập 1

  2. Bài tập 2

  3. Bài tập 3

  4. Bài tập 4

About this course

 • 無料
 • 20回のレッスン
 • 2時間の動画コンテンツ