Tiếng Nhật thương mại – Sơ cấp

ビジネス日本語への道 初級編(全15課)

Khóa học này là khóa học tiếng Nhật thương mại dành cho đối tượng là người nước ngoài muốn xin việc ở Nhật hoặc đang làm việc tại các công ty Nhật Bản ở nước ngoài hay là các công ty tại Nhật Bản. Thông qua giáo trình này, những người đang hoặc sẽ làm việc cho công ty Nhật có thể học được tiếng Nhật thương mại cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt với người Nhật ở công ty. Trong chương trình sơ cấp này, người học có thể luyện tập các diễn đạt, các hội thoại đơn giản trong tiếng Nhật thương mại.

Chương Trình Giảng Dạy

  1. まずお読みください。コースの概要と説明。(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học.)

  1. Về bài học này

  2. Bài 1 Chào hỏi

  1. Về bài học này

  2. Bài 2 Tạm biệt

  1. Về bài học này

  2. Bài 3 Lâu ngày quá nhỉ!

  1. Về bài học này

  2. Bài 4 Tôi tên là Nam.

  1. Về bài học này

  2. Bài 5 Bạn là sinh viên phải không?

About this course

 • 無料
 • 31回のレッスン
 • 4.5時間の動画コンテンツ