KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Trình tự viết Kanji cấp độ N5

日本語能力試験(JLPT)対策 N5レベルの漢字の書き順

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Trình tự viết Kanji cấp độ N5" là tài liệu hướng tới đối tượng người bắt đầu học tiếng Nhật với mục đích luyện viết 110 chữ Hán ở mức độ sơ cấp. Khóa học này dành riêng cho việc hướng dẫn chi tiết trình tự viết nét chữ trong tiếng Nhật. Do các nét của từng chữ cái được minh họa bằng hình động nên vô cùng dễ hiểu. Kèm theo khóa học là các file PDF dùng cho việc luyện tập viết chữ Hán sơ cấp. Người học có thể tải file PDF và sử dụng sử dụng các file tài liệu này cho việc ôn tập trước, sau bài giảng hoặc tham khảo trong khi nghe giảng.

Chương Trình Giảng Dạy

 • 01

  準備(Chuẩn bị cho khóa học)

  • まずお読みください。コースの概要と説明。(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học.)

  • Các bạn hãy tải file này nhé.

 • 02

  N5レベルの漢字の書き順(Trình tự viết Kanji cấp độ N5)

  • Giới thiệu

  • Những chữ Kanji hình thành từ hình vẽ

  • Chữ số

  • Hướng

  • Đại diện cho thân người

  • Đại diện cho người

  • Ngày trong tuần

  • Chữ Hán thường được sử dụng trong trường học

  • Chữ Hán chỉ thời gian

  • Tính từ cơ bản

  • Động từ cơ bản

  • Danh từ cơ bản