KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Đề thi thử N5

日本語能力試験(JLPT)対策 日本語能力試験模擬試験N5(全3回)

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Đề thi thử N5" là các bài kiểm tra thi thử tương đương với mức độ N5 của kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Trong khóa học này sẽ có 3 lần thi thử (tương đương với 3 bài thi). Nội dung khóa học gồm các phần: Đề thi, phiếu khoanh đáp án, file nghe hiểu , phiếu đáp án, phiếu chấm điểm, nội dung toàn bài nghe.

Chương Trình Giảng Dạy

 • 01

  準備(Chuẩn bị cho khóa học)

  • まずお読みください。コースの概要と説明(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học)

 • 02

  第1回 N5模擬試験(Kỳ thi thử cấp độ N5-Lần 1)

  • N5-1 問題用紙

  • N5-1 解答用紙

  • N5-1 聴解(ちょうかい)(30分(ぷん))

  • N5-1 正解表

  • N5-1 採点表

  • N5-1 聴解スクリプト

 • 03

  第2回 N5模擬試験(Kỳ thi thử cấp độ N5-Lần 2)

  • N5-2 問題用紙

  • N5-2 解答用紙

  • N5-2 聴解(ちょうかい)(30分(ぷん))

  • N5-2 正解表

  • N5-2 採点表

  • N5-2 聴解スクリプト

 • 04

  第3回 N5模擬試験(Kỳ thi thử cấp độ N5-Lần 3)

  • N5-3 問題用紙

  • N5-3 解答用紙

  • N5-3 聴解(ちょうかい)(30分(ぷん))

  • N5-3 正解表

  • N5-3 採点表

  • N5-3 聴解スクリプト