KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Khóa N4- Luyện tập- Giải thích tổng hợp

日本語能力試験(JLPT)対策 JLPT N4 完全解説ドリル

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Khóa N4- Luyện tập- Giải thích tổng hợp" là giáo trình dưới dạng một hệ thống video giải thích các bài tập trình độ N4. Học sinh vừa có thể luyện tập thông qua các bài kiểm tra được thiết lập theo hình thức của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4, có thể học các quy tắc- nguyên lý để trả lời câu hỏi của bài thi. Học các phần của kỳ thi như “Kiến thức ngôn ngữ (Ký tự- Từ vựng), “Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp)- Đọc hiểu”, “Nghe hiểu” toàn bộ bằng video và bằng tờ giấy trả lời câu hỏi. Ngoài video thì còn có đề thi, phần lời của đoạn nghe, đáp án.

Chương Trình Giảng Dạy

 • 01

  準備(Chuẩn bị cho khóa học)

  • まずお読みください。コースの概要と説明。(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học.)

  • 問題用紙 Đề bài

  • 正解表 Bảng đáp án

  • 聴解スクリプト Kịch bản lời thoại phần Nghe hiểu

 • 02

  はじめに(Lời giới thiệu)

  • Về giáo trình

  • Phần thi- Thời gian trả lời- Điểm của Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4

 • 03

  言語知識(文字・語彙) Kiến thức ngôn ngữ (Ký tự- Từ vựng)

  • Bài tập 1

  • Bài tập 2

  • Bài tập 3

  • Bài tập 4

  • Bài tập 5

 • 04

  言語知識(文法)・読解 Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp)- Đọc hiểu

  • Bài tập 1

  • Bài tập 2

  • Bài tập 3

  • Bài tập 4

  • Bài tập 5

  • Bài tập 6

 • 05

  聴解 Nghe hiểu

  • Bài tập 1

  • Bài tập 2

  • Bài tập 3

  • Bài tập 4