KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Trình tự viết chữ Hiragana và Katakana

日本語能力試験(JLPT)対策 ひらがなとカタカナの書き順

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Trình tự viết chữ Hiragana và Katakana" là tài liệu hướng tới đối tượng người bắt đầu học tiếng Nhật với mục đích luyện viết 50 chữ cái ở hai bảng chữ Hiragana và Katakana trong tiếng Nhật. Khóa học này dành riêng cho việc hướng dẫn chi tiết trình tự viết nét chữ trong tiếng Nhật. Do các nét của từng chữ được minh họa bằng hình động nên vô cùng dễ hiểu. Kèm theo khóa học là các file PDF dùng cho việc luyện tập viết chữ Hiragana và Katakana. Người học có thể tải file PDF và sử dụng sử dụng các file tài liệu này cho việc ôn tập trước, sau bài giảng hoặc tham khảo trong khi nghe giảng.

Chương Trình Giảng Dạy

 • 01

  準備(Chuẩn bị cho khóa học)

  • まずお読みください。コースの概要と説明。(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học.)

 • 02

  ひらがなの書き方(Thứ tự viết chữ trong bảng Hiragana)

  • Các bạn hãy in giáo trình luyện tập viết ở file PDF đính kèm.(hiragana)

  • Giới thiệu

  • Cách viết Hiragana của hàng あ

  • Cách viết Hiragana của hàng か

  • Cách viết Hiragana của hàng さ

  • Cách viết Hiragana của hàng た

  • Cách viết Hiragana của hàng な

  • Cách viết Hiragana của hàng は

  • Cách viết Hiragana của hàng ま

  • Cách viết Hiragana của hàng や

  • Cách viết Hiragana của hàng ら

  • Cách viết Hiragana của hàng わ

  • Cách viết Hiragana của hàng が

  • Cách viết Hiragana của hàng ざ

  • Cách viết Hiragana của hàng だ

  • Cách viết Hiragana của hàng ば

  • Cách viết Hiragana của hàng ぱ

 • 03

  カタカナの書き方(Thứ tự viết chữ trong bảng Katakana)

  • Các bạn hãy in giáo trình luyện tập viết ở file PDF đính kèm.(katakana)

  • Giới thiệu

  • Cách viết Katakana của hàng ア

  • Cách viết Katakana của hàng カ

  • Cách viết Katakana của hàng サ

  • Cách viết Katakana của hàng タ

  • Cách viết Katakana của hàng ナ

  • Cách viết Katakana của hàng ハ

  • Cách viết Katakana của hàng マ

  • Cách viết Katakana của hàng ヤ

  • Cách viết Katakana của hàng ラ

  • Cách viết Katakana của hàng ワ

  • Cách viết Katakana của hàng ガ

  • Cách viết Katakana của hàng ザ

  • Cách viết Katakana của hàng ダ

  • Cách viết Katakana của hàng バ

  • Cách viết Katakana của hàng パ