Khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

 • Khóa học dành cho người mới bắt đầu

  “Khóa học dành cho người mới bắt đầu” dành cho những người học ở trình độ sơ cấp. Thông qua việc sử dụng các tài liệu video, người học sẽ học cách phát âm và viết tiếng Nhật, các câu chào và cách diễn đạt đơn giản được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, vì sách giáo khoa tệp PDF được bao gồm và có thể được in nhiều lần, nên bạn cũng có thể thực hành viết chữ hiragana và katakana.

 • Khóa học ký tự Kanji

  “Khóa học ký tự Kanji” bao gồm một bộ tài liệu học trực quan để học kanji và dành cho những người không phải là người Nhật học tiếng Nhật. Ngoài ra, một giáo trình PDF học tập cùng với một tờ thực hành được bao gồm và có thể được in bất kỳ số lần nào. Tất cả các đoạn hội thoại đều có phụ đề tiếng Việt để các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật đều có thể học hiệu quả.

 • Khóa học phát âm

  “Cơ bản về phát âm” dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Tài liệu học tập này nhằm giúp bạn nắm vững cách phát âm chuẩn của chữ hiragana và katakana trong tiếng Nhật. Bạn có thể phát âm tiếng Nhật trôi chảy bằng cách luyện tập từ trình độ của người mới bắt đầu.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - Nhập môn

Khóa học này dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật và tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đạt được những điều dưới đây.
1. Nắm được phát âm và cách viết Hiragana trong tiếng Nhật.
2. Nắm được phát âm và cách viết Katakana trong tiếng Nhật.
3. Nắm được âm đục và âm bán đục trong tiếng Nhật.
4. Nắm được trường âm, âm mũi, âm ngắt, âm ghép, accent.
5. Có thể chào hỏi cơ bản những chào hỏi hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - Kanji N5

Khóa học này giúp người học (đặc biệt là những người đến từ các nền văn hóa không phải chữ Hán) thành thạo cách phát âm và viết các ký tự Kanji của Nhật Bản.

Khi kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được trình độ dưới đây.
1. Biết được cách hình thành của chữ kanji.
2. Viết được chữ Kanji tiếng Nhật đúng.
3. Nắm được cách đọc âm ON và âm KUN của chữ Kanji.
4. Nắm được những chữ Kanji sơ cấp tương ứng với cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
5. Có thể đọc và viết được những chữ Kanji sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - Kanji N4

Khóa học này giúp người học (đặc biệt là những người đến từ các nền văn hóa không phải chữ Hán) thành thạo cách phát âm và viết các ký tự Kanji của Nhật Bản.

Khi kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được trình độ dưới đây.
1. Biết được cách hình thành của chữ kanji.
2. Viết được chữ Kanji tiếng Nhật đúng.
3. Nắm được cách đọc âm ON và âm KUN của chữ Kanji.
4. Nắm được những chữ Kanji sơ cấp tương ứng với cấp độ N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
5. Có thể đọc và viết được những chữ Kanji sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Hiragana and Katakana Stroke Order

Khóa học này giúp người học thực hành và thành thạo các lệnh đột quỵ hiragana và katakana trong tiếng Nhật.

1. "Lệnh đột quỵ Hiragana và Katakana" nhằm vào Hiragana và Katakana.
2. Mục tiêu của khóa học là giúp bạn học và viết Hiragana và Katakana một cách chính xác.
3. Có thể in giáo trình kèm theo khóa học.
4. Người học có thể bắt đầu dễ dàng với phần thuyết minh và phụ đề tiếng Anh.

Kanji Character Stroke Order

Khóa học này giúp người học luyện tập và nắm vững các lệnh đột quỵ trong chữ Kanji trong tiếng Nhật.

1. "Hiragana và Katakana Stroke Order" nhằm vào các ký tự Kanji sơ cấp của JLPT N5.
2. Mục tiêu của khóa học là giúp bạn học và viết các ký tự Kanji N5 một cách chính xác.
3. Có thể in giáo trình kèm theo khóa học.
4. Người học có thể bắt đầu dễ dàng với phần thuyết minh và phụ đề tiếng Anh.

Khóa học kỳ thi năng lực tiếng Nhật: JLPT N5 ~ N1

 • JLPT Khóa học

  “JLPT Khóa học” là tài liệu học tiếng Nhật liên quan đến JLPT. Bạn có thể học từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương ứng với JLPT. Ngoài ra, để nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Nhật, bạn có thể xem các video clip cho thấy tiếng Nhật thực tế được sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày.

 • Bài tập toàn diện

  "Bài tập toàn diện" là một video giải thích cho JLPT. Bạn sẽ học tất cả các phần của JLPT "Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng)," Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) Đọc "và" Nghe "thông qua video và bảng câu hỏi. Ngoài video học tập, nó còn bao gồm một bảng câu hỏi, một kịch bản nghe, và một bảng câu trả lời đúng.

 • Kỳ thi Mô phỏng

  “Kỳ thi Mô phỏng” là một kỳ thi thử hoàn chỉnh cho kỳ thi JLPT. Nó bao gồm 3 bộ bài kiểm tra. Mỗi bộ bao gồm một phiếu câu hỏi, một kịch bản nghe, một phiếu trả lời và một phiếu trả lời đúng. Bài thi mô phỏng giống hệt như bài thi JLPT chính thức để người học có thể luyện tập và kiểm tra năng lực tiếng Nhật của mình.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - N5

Tài liệu của khóa học này có thể được sử dụng cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật nói chung, những người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh trình độ nhập môn và cả những người muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N5.

Khi hoàn thành khóa học, học viên có thể làm làm được những điều dưới đây.
1. Nắm được những điều cơ bản như cách viết , cách phát âm từ vựng trong tiếng Nhật.
2. Nắm được Từ vựng, cách diễn đạt, ngữ pháp tương đương với cấp độ N5 của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.
3. Có thể chào hỏi cơ bản sử dụng trong đời sống hàng ngày.
4. Nói một cách chậm rãi những đoạn thội thoại nhỏ, nghe được những thông tin cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

JLPT N5 - Luyện tập- Giải thích tổng hợp

Giáo trình này có thể được sử dụng cho những học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật và cả những thí sinh dự thi năng lực Nhật ngữ N5.

Kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được những kết quả sau:
1. Tìm ra được những điểm yếu của bản thân trong việc học tiếng Nhật trình độ N5.
2. Làm quen với hình thức đề của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 và cách phân bố thời gian.
3. Nâng cao điểm số nhờ luyện tập nhiều lần.
4. Có kiến thức liên quan trực tiếp đến kỳ thi.

N5 Mock Examination

Bài thi thử này nhằm mục đích JLPT N5. Hình thức câu hỏi giống như bài kiểm tra chính thức, giúp kiểm tra trình độ tiếng Nhật của người học.

1. "N5 Mock Exam" là một kỳ thi thử hoàn chỉnh của JLPT N5.
2. Ba bộ bài thi thử được bao gồm.
3. Bao gồm giấy kiểm tra, bản thảo bài nghe, phiếu trả lời, phiếu trả lời và cho điểm.
4. File âm thanh của bài kiểm tra nghe được đính kèm..

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - N4

Tài liệu của khóa học này có thể được sử dụng cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật nói chung, những người đã học xong tiếng nhật cấp độ N5, những người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh trình độ nhập môn và cả những người muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4.

Khi hoàn thành khóa học, học viên có thể làm làm được những điều dưới đây.
1. Nắm được Từ vựng, cách diễn đạt, ngữ pháp tương đương với cấp độ N4 của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.
2. Có thể hiểu được hầu hết nội dung của các đoạn hội thoại trong cuộc sống hàng ngàu nếu được nói một cách chậm rãi.
3. Có thể đọc và hiểu được các câu và đoạn văn cố định được viết bằng Kanji của cáp độ N4.
4. Có thể hội thoại bằng tiếng Nhật sơ cấp trong cuộc sống hàng ngày.
5. Có thể nói và hiểu được các kính ngữ đơn giản.

JLPT N4 - Luyện tập- Giải thích tổng hợp

Giáo trình này có thể được sử dụng cho những học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật và cả những thí sinh dự thi năng lực Nhật ngữ N4.

Kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được những kết quả sau:
1. Tìm ra được những điểm yếu của bản thân trong việc học tiếng Nhật trình độ N4.
2. Làm quen với hình thức đề của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 và cách phân bố thời gian.
3. Nâng cao điểm số nhờ luyện tập nhiều lần.
4. Có kiến thức liên quan trực tiếp đến kỳ thi.

N4 Mock Examination

Bài thi thử này nhằm mục đích JLPT N4. Hình thức câu hỏi giống như bài kiểm tra chính thức, giúp kiểm tra trình độ tiếng Nhật của người học.

1. "N4 Mock Exam" là một kỳ thi thử hoàn chỉnh của JLPT N4.
2. Ba bộ bài thi thử được bao gồm.
3. Bao gồm giấy kiểm tra, bản thảo bài nghe, phiếu trả lời, phiếu trả lời và cho điểm.
4. File âm thanh của bài kiểm tra nghe được đính kèm.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - N3

Tài liệu của khóa học này có thể được sử dụng cho những người đã học tiếng Nhật cấp độ N4, những người học tiếng Nhật nói chung, những người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh trình độ trung cấp và cả những người muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3.

Khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm được các điều sau.
1. Nắm vững Từ vựng, Ngữ pháp và Đọc hiểu tương đương với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
2. Có thể hiểu được hầu hết nội dung hội thoại hàng ngày có cấp độ gần với tốc độ tự nhiên.
3. Có thể đọc được các đoạn văn có độ khó khá cao về các đề tài trong cuộc sống hàng ngày, các đề mục của các bài báo… 4. Có thể hiểu và nói được các đoạn hội thoại cấp độ trung cấp tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày.
5. Hiểu và nói được tiếng Nhật kinh doạnh cấp độ Trung cấp.

JLPT N3 - Luyện tập- Giải thích tổng hợp

Giáo trình này có thể được sử dụng cho những học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật và cả những thí sinh dự thi năng lực Nhật ngữ N3.

Kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được những kết quả sau:
1. Tìm ra được những điểm yếu của bản thân trong việc học tiếng Nhật trình độ N3.
2. Làm quen với hình thức đề của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 và cách phân bố thời gian.
3. Nâng cao điểm số nhờ luyện tập nhiều lần.
4. Có kiến thức liên quan trực tiếp đến kỳ thi.

N3 Mock Examination

Bài thi thử này nhằm đạt được JLPT N3. Hình thức câu hỏi giống như bài kiểm tra chính thức, giúp kiểm tra trình độ tiếng Nhật của người học.

1. "N3 Mock Exam" là một kỳ thi thử hoàn chỉnh của JLPT N3.
2. Ba bộ bài thi thử được bao gồm.
3. Bao gồm giấy kiểm tra, bản thảo bài nghe, phiếu trả lời, phiếu trả lời và cho điểm.
4. File âm thanh của bài kiểm tra nghe được đính kèm.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - N2

Đây là giáo trình mà những người học đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật cấp độ N3 hay những người học ở trình độ trung cấp hay những người học muốn học tiếng Nhật thương mại cao cấp hay những người muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 đều có thể sử dụng được.

Sau khi kết thúc khóa học, người học có thể đạt được những điểm sau:
1. Nắm được từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu tương đương với cấp độ N2 củ kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
2. Có thể hiểu, lý giải được hầu hết tiếng Nhật được sử dụng trong các ngữ cảnh trong cuộc sống hàng ngày.
3. Có thể đọc và lý giải được các đoạn văn có lập luận rõ ràng như các bài ký sự, giải thích, các bình luận đơn giản của báo chí và tạp chí.
4. Có thể hiểu và nói được các hội thoại tiếng Nhật cấp độ cao cấp trong các ngữ cảnh cuộc sống hàng ngày và các ngữ cảnh rộng hơn.
5. Có thể nói và hiểu được tiếng Nhật thương mại trình độ cao cấp.

N2 Mock Examination

Kỳ thi thử này nhằm đạt được JLPT N2. Hình thức câu hỏi giống như bài kiểm tra chính thức, giúp kiểm tra trình độ tiếng Nhật của người học.

1. "N2 Mock Exam" là một kỳ thi thử hoàn chỉnh của JLPT N2.
2. Ba bộ bài thi thử được bao gồm.
3. Bao gồm giấy kiểm tra, bản thảo bài nghe, phiếu trả lời, phiếu trả lời và cho điểm.
4. File âm thanh của bài kiểm tra nghe được đính kèm.

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ - N1

Khóa học này phù hợp cho học viên đã đạt trình độ N2, học viên trình độ trung- thượng cập nói chung, học viên muốn học tiếng Nhật thương mại cao cấp, học viên muốn dự thi Kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Sau khóa học, người học sẽ đạt được:
1. Nắm được Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu tương đương với trình độ N1 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật.
2. Hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
3. Hiểu được nội dung của các đoạn văn có tính lý luận như bài báo- thuyết giảng trên tạp chí, báo chí, những bình luận đơn giản,…
4. Có thể hiểu và hội thoại trình độ tiếng Nhật cao cấp trong các tình huống thường ngày cũng như nhiều tình huống đa dạng khác.
5. Có thể hiểu và nói được tiếng Nhật thương mại trình độ cao cấp.

N1 Mock Examination

Bài thi thử này nhằm đạt được JLPT N1. Hình thức câu hỏi giống như bài kiểm tra chính thức, giúp kiểm tra trình độ tiếng Nhật của người học.

1. "N1 Mock Exam" là một kỳ thi thử hoàn chỉnh của JLPT N1.
2. Ba bộ bài thi thử được bao gồm.
3. Bao gồm giấy kiểm tra, bản thảo bài nghe, phiếu trả lời, phiếu trả lời và cho điểm.
4. File âm thanh của bài kiểm tra nghe được đính kèm.