ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) course

日本語能力試験(JLPT)対策コース ミャンマー語字幕版

ဂျပန်စာသင်ယူလိုပါသလား? ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) course ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ အကြိုက်ကြည့်လို့ ရတဲ့အတွက် စိတ်ချယုံကြည်စွာ စာလေ့လာလို့ ရပါတယ်နော်